Ridskolan 

 

Välkommen till ridskolan i Gustavsberg

Från och med hösten 2014 drivs återigen ridskolan av Skärgårdens Rid-& Friskvårdscenter AB och vi hoppas att du ska trivas hos oss.

 

Så här kontaktar du oss:

 • Via mail info@skargardens.se (allmänna frågor, synpunkter, klagomål och beröm, ridgrupper och ridskolan, uppstallning, tränare mm)
 • Ekonomifrågor: Cissi, cissi@skargardens.se

Innan du börjar rida vill vi att du mailar dina kontaktuppgifter till info@skargardens.se och läser igenom Allmänna bestämmelser för gruppridning

Namn:

Adress:

Mail:

Mobilnummer:

Personnummer(10 siffror):

Ridgrupp (dag & tid):

Nya Allmänna bestämmelser för gruppridning gäller fr.o.m HT-21

Deltagare i ridgrupper får undervisning i skolridning, hoppning och ridning i terräng. Deltagare är indelade i grupper efter, i möjligaste mån, ålder och ridkunskap. Avtal ingås, när det gäller deltagare under 18 år, av deltagarens målsman. 

 1. Anmälningsavgift för nästkommande termin betalas för bibehållen plats i gruppen (1000 kr ponny, 1000 kr häst). Fakturor skickas ut ca 14 dagar innan.

 

Inför HT betalas den senast 15/7, inför VT senast 15/12 till BG: 5203-9591

OBS! Var noga med att använda OCR-numret!

belopp faktureras via mail. Ni ser till att vi har en uppdaterad mailadress till Er

 1. Deltagare bör vara medlem i klubben: GuRS (Gustavsbergs Ryttarsällskap). Junior 345 kr/år, senior 445 kr /år  Betalas till Gustavsbergs Ryttarsällskap bg 5896-9908, ange namn, pers.nr, adress, mail och tel.nr. Se hemsida www.gustavsbergsrs.se
 2. En bestämd dag och tid reserveras i en ridgrupp med upp till 10 deltagare (omgruppering kan ske).
 3. Deltagare ska infinna sig senast 30 minuter innan ridning. Vid sen ankomst, mindre än 15 min, får deltagare ej rida. Detta pga. att ingen ska stressa när de gör i ordning häst. Vi har hästen i fokus!
 4. Vid förhinder har deltagaren rätt att insätta annan likvärdig ryttare, informera berörd instruktör
 5. Avbokning av ridlektion görs senast 8 tim före ridtid,via Hippocrates. Detta för hästens skull.
 6. Ett teoripass per termin ingår.
 7. Godkänd ridhjälm med hakband samt sko eller stövel med klack ska bäras vid all ridning. Hjälm och väst finns att låna.
 8. Om ridskolan ställer in en lektion äger deltagare rätt till kompensation i form av en ridlektion eller återbetalning av avgiften för den missade lektionen.
 9. Uppsägningstid av plats är 4 veckor. Uppsägning skall göras via mail info@skargardens.se
 10. Stalltjänst skall göras en gång per termin av dig som rider 60 min eller mer. Tid mellan 8-15 och lunch ingår. De som rider 30 och 45 min har istället cafeteriatjänst (lör) en till två gånger per termin beroende på elevantal. Vid frågor kontakta info@skargardens.se
 11. Jag har förstått viktbegränsningar för hästarna/ponnierna och rättar mig efter det
 12. Jag godkänner att Jag/mitt barn kan komma att bli fotograferat och synas på bild i stallet och på skargardens.se eller Gurs hemsida

Avtalet träder i kraft när anmälningsavgiften är betald.