För Transporter /Lastbilar

Väg 222 västerifrån (från Slussen)
Kör Värmdövägen (222) mot Gustavsberg, avfart Hålludden, tag vänster under motorvägen och sedan höger. Efter 500 meter tag höger igen och följ skyltar Ryttartävling

Vägg 222 Österifrån (Från värmdö)
Kör väg 222 förbi mölnviksrondellen mot slussen. Tag avfarten mot gustavsbergs och Ingarö. Efter avfarten tag höger mot Gustavsberg. I första rondellen tar du andra avfarten mot Artipelag, följ vägen och skyltar Ryttartävling.

För publik / Personbilar:

Väg 222 västerifrån (från Slussen)
Kör Värmdövägen (222) mot Gustavsberg, avfart Gustavsberg/Ingarö. Tag av höger på Ingarövägen mot Gustavsberg. Kör ca 1 km, sväng vänster in på Idrottsvägen vid skylt Farstadal. Följ vägen tills skylt Ridcenter, tag vänster.

 

Väg 222 österifrån (från Värmdö)
Kör väg 222 förbi Mölnviksrondellen mot Slussen. Tag av avfarten mot Gustavsberg och Ingarö. Efter avfarten tag höger mot Gustavsberg. Kör ca 1 km, sväng vänster in på Idrottsvägen vid skylt Farstadal. Följ vägen tills skylt Ridcenter, tag vänster.